ORientační závod historických vozidel
Potštejn

Zde si můžeš přečíst pravidla námi pořádaného Orientačního závodu historických vozidel, který se odehraje v sobotu 18. června 2022 v Potštejně na louce Bělisko.

Fotografie z předchozích ročníků Orientačního závodu najdeš nejlépe pod odkazem "Fotky", a pár symbolických i na této stránce níže.  

Plakát s kompletním programem akce najdeš taktéž níže (pod pravidly) - na záložce "Plakát"

Pravidla....

Pravidla orientačního závodu historických vozidel - 18.6.2022 - Potštejn

 1. Soutěž je primárně určena řidičům vozidel „historických“, pořadatel ale nebrání v účasti jakémukoliv (třeba i soudobému) vozidlu. V každém případě – zúčastněné vozidlo musí být způsobilé k provozu na veřejných pozemních komunikacích, s platnou známkou technické kontroly a s platným pojištěním odpovědnosti za provoz motorového vozidla. Řidič vozidla musí být držitelem platného řidičského průkazu pro danou kategorii vozidel. Další posádka vozidla nesmí početně přesahovat počet maximální povolené obsazenosti daného vozidla.

 

 1. Přihlášku k účasti v soutěži, psanou na svojí osobu, vyplňuje řidič soutěžícího vozidla. Do přihlášky uvádí své nacionálie, kategorii, v které bude soutěžit, SPZ, typové označení a rok výroby svého vozidla. Jako součást přihlášky řidič vlastnoručním podpisem stvrzuje prohlášení svého souhlasu s těmito pravidly a stvrzuje své uvědomění, že v rámci soutěže zůstává běžným účastníkem silničního provozu - se vším, co tento fakt představuje.

 

 1. Přihlášku předává na místě startu organizátorovi – a to spolu se startovným ve výši 100,- Kč na vozidlo. Organizátor účastníka zaeviduje ve startovní listině a přidělí mu startovní číslo. Starty orientační soutěže budou průběžné – probíhat budou od 13:30 do cca 15:00 hod, v cca minutových intervalech. Účastníci soutěže budou na trať vyjíždět v pořadí dle přidělených startovních čísel.

 

 1. V okamžiku svého startu dostane každý účastník od pořadatele soutěžní dotazník s jednoduchou mapou regionu. Na mapě nejsou vyznačeny konkrétní průjezdné body soutěže. Ty si musí soutěžící identifikovat sám, dle popisu v soutěžním dotazníku. Trasu, kterou soutěžící pojede, volí dle svého uvážení a orientačních schopností.

 

 1. Soutěžní dotazník je složen z orientačních otázek, obsahujících popisy průjezdných bodů soutěže. Soutěžící má za úkol na daný bod dojet, tam zjistit informaci požadovanou v otázce a do dotazníku správnou odpověď zapsat, nebo zaškrtnout správnou odpověď z předepsaných voleb (jsou-li definovány).

 

 1. Po projetí všech orientačních bodů a zodpovězení všech otázek v dotazníku, se soutěžící vrací na místo startu soutěže. Pořadatel uzavírá cílovou listinu nejpozději v 18:30 hod – tzn., že vyhodnocovány budou výsledky pouze těch účastníků, kteří do té doby dorazí zpět do cíle a odevzdají pořadateli vyplněný soutěžní dotazník. Pořadatel vyhodnotí správnost odpovědí v dotazníku účastníka / spočítá výsledné bodové hodnocení, se zohledněním všech níže uvedených kritérií:
 • Správnost odpovědí na orientační otázky (správně = 2 body / špatně = 0 bodů za každou otázku)
 • Hodnocení dobové image (oblečení a doplňky) soutěžících (5 bodů za důslednou dobovou image posádky / 2 body za nevýrazné dobové prvky v image posádky / 0 bodů v případě absence dobových prvků v image posádky)
 • Hodnocení věku soutěžícího vozidla - vyhodnocován bude pouze v případě nerozhodných výsledků (viz níže).

 

 1. Stanovení pořadí v případě nerozhodných (stejných) bodových výsledků soutěžících – dojde-li ve výsledkové listině k situaci, že dva nebo více soutěžících získají (podle kritérií „a“ a „b“) stejné bodové hodnocení, bude jejich vzájemné pořadí upraveno podle kritéria „c“, tedy podle „věku soutěžícího vozidla“. Starší vozidlo bude v takovém případě zvýhodněno a ve výsledkové listině bude zařazeno na „lepší“ místo v pořadí, oproti stejně hodnocenému vozidlu mladšímu. Pokud nerozhodná situace (dle kritérií „a“, „b“) nenastane, nebude stáří vozidla vůbec zohledňováno a vyhodnocováno.

 

 1. Čas (doba trvání) jízdy jednotlivých účastníků – jelikož se nejedná o rychlostní závod, nebude čas jízdy účastníkům vůbec měřen a toto kritérium nebude ve výsledcích nijak zohledňováno.

 

 1.  Vyhlašované a oceňované vítězné pozice v této soutěži budou:
 • První, druhé a třetí místo v kategorii motocyklů
 • První, druhé a třetí místo v kategorii automobilů
 • Čestná cena pro nejstarší automobil a nejstarší motocykl, jenž soutěž absolvují a dokončí.
 • Čestná cena pro nejlepší dobovou image posádky

 

Klub Přátel starého železa - Potštejn