ORientační závod historických vozidel
Potštejn

Zde si můžeš přečíst pravidla námi pořádaného Orientačního závodu historických vozidel, který se odehraje v sobotu 22. června 2019 v Potštejně a jeho okolí.

Fotografie z předchozích ročníků Orientačního závodu najdeš níže.  

Plakát s kompletním programem akce najdeš taktéž níže (pod pravidly) - na záložce "Plakát a přihláška"

Přihlášku si tam můžeš stáhnout a v klidu doma vyplnit. Nikam ji ale neposílej. Vezmi ji 22.6. s sebou do Potštejna - odevzdáš nám jí před startem.

Pravidla....

Pravidla orientačního závodu historických vozidel - 22.6.2019 - Potštejn

 1. Soutěž je primárně určena řidičům vozidel „historických“, pořadatel ale nebrání v účasti jakémukoliv (třeba i soudobému) vozidlu. V každém případě – zúčastněné vozidlo musí být způsobilé k provozu na veřejných pozemních komunikacích, s platnou známkou technické kontroly a s platným pojištěním odpovědnosti za provoz motorového vozidla. Řidič vozidla musí být držitelem platného řidičského průkazu pro danou kategorii vozidel. Další posádka vozidla nesmí početně přesahovat počet maximální povolené obsazenosti daného vozidla.

 

 1. Přihlášku k účasti v soutěži, psanou na svojí osobu, vyplňuje řidič soutěžícího vozidla. Do přihlášky uvádí své jméno a datum svého narození, kategorii, v které bude soutěžit, SPZ, typové označení a rok výroby svého vozidla. Jako součást přihlášky řidič vlastnoručním podpisem stvrzuje prohlášení svého souhlasu s těmito pravidly a stvrzuje své uvědomění, že v rámci soutěže zůstává běžným účastníkem silničního provozu - se vším, co tento fakt představuje.

 

 1. Přihlášku předává na místě startu organizátorovi – a to spolu se startovným ve výši 100,- Kč na vozidlo. Organizátor účastníka zaeviduje ve startovní listině a přidělí mu startovní číslo. Starty orientační soutěže budou průběžné – probíhat budou od 13:30 do 15:00 hod, v několikaminutových intervalech. Účastníci soutěže budou na trať vyjíždět v pořadí, dle přidělených startovních čísel.

 

 1. V okamžiku svého startu dostane každý účastník od pořadatele soutěžní dotazník s jednoduchou mapou regionu. Na mapě nejsou vyznačeny konkrétní průjezdné body – ty si musí soutěžící identifikovat sám, v rámci soutěže (dle popisu v soutěžním dotazníku). Trasu, kterou soutěžící pojede, volí dle svého uvážení a orientačních schopností.

 

 1. Soutěžní dotazník je složen z orientačních otázek, obsahujících popisy průjezdných bodů soutěže. Soutěžící má za úkol na daný bod dojet, tam zjistit informaci požadovanou v otázce a v dotazníku správnou odpověď zaškrtnout.

 

 1. Po projetí všech orientačních bodů a zodpovězení všech otázek v dotazníku, se soutěžící vrací na místo startu soutěže. Pořadatel uzavírá cílovou listinu nejpozději v 18:30 hod – tzn., že vyhodnocovány budou výsledky pouze těch účastníků, kteří do té doby dorazí zpět do cíle a odevzdají pořadateli vyplněný soutěžní dotazník. Pořadatel vyhodnotí správnost odpovědí v dotazníku / spočítá výsledné bodové hodnocení, se zohledněním všech níže uvedených kritérií:
  1. Správnost odpovědí na orientační otázky (správně = 2 body / špatně = 0 bodů za každou otázku)
  2. Hodnocení dobové image (oblečení a doplňky) soutěžících (5 bodů za důslednou dobovou image posádky / 2 body za nevýrazné dobové prvky v image posádky / 0 bodů v případě absence dobových prvků v image posádky)
  3. Hodnocení věku soutěžícího vozidla - historická vozidla jsou ve vyhodnocení výsledků bodově zvýhodňována – dle roku své výroby (r.v. před 1940 – 6 bodů / r.v. 1941-1950 = 5 bodů / r.v. 1951-1960 = 4 body / r.v. 1961-1970 = 3 body / r.v. 1971-1980 = 2 body / r.v. 1981-1990 = 1 bod /  r.v. 1991 a mladší = 0 bodů.
  4. Věk řidiče – vyhodnocován bude pouze v případě nerozhodných výsledků (viz níže).

 

 1. Stanovení pořadí v případě nerozhodných (stejných) bodových výsledků soutěžících – dojde-li ve výsledkové listině k situaci, že dva nebo více soutěžících získají (podle kritérií „a“, „b“, „c“) stejné bodové hodnocení, bude jejich vzájemné pořadí upraveno podle kritéria „d“, tedy podle „věku řidiče“. Řidič „veterán“ bude v takovém případě zvýhodněn a ve výsledkové listině bude zařazen na „lepší“ místo v pořadí, oproti stejně hodnocenému řidiči „mladíkovi“. Pokud nerozhodná situace (dle kritérií „a“, „b“, „c“) nenastane, nebude věk řidičů vůbec zohledňován a vyhodnocován.

 

 1. Čas (doba trvání) jízdy jednotlivých účastníků – jelikož se nejedná o rychlostní závod, nebude čas jízdy účastníkům vůbec měřen a toto kritérium nebude ve výsledcích nijak zohledňováno. Čas hraje roli pouze v toho pohledu, že nestihne-li účastník dojet zpět do cíle do 18:30 hod, nebudou moci být jeho výsledky zpracovány a vyhodnoceny.

 

 1.  Vyhlašované a oceňované vítězné pozice v této soutěži budou:
  1. První, druhé a třetí místo v kategorii motocyklů
  2. První, druhé a třetí místo v kategorii automobilů
  3. Čestná cena pro nejstarší automobil a nejstarší motocykl, jenž soutěž absolvují a dokončí.
  4. Čestná cena pro nejlepší dobovou image posádky

 

Klub Přátel starého železa - Potštejn